Ryttermærker

„Reitabzeichen“ (svarer lidt til ryttermærker):

Det forudsættes, at man har et eller flere „Reitabzeichen“, når man ønsker at deltage i stævner, der afholdes med baggrund i LPO (Leistungs-Prüfungs-Ordnung: det officielle reglement for nationale stævner, afholdt i Tyskland).
Med en „Reitabzeichen“ opnås et bestemt præstationsniveau, der kræves ved de pågældende stævner.


„Reitabzeichen“ bliver tildelt af den tyske forening „Deutsche Reiterliche Vereingung“. Eksaminationen er opdelt i to dele:
I den ene del stilles forskellige spørgsmål for at teste rytterens teoretiske viden, mens eksaminatoren bedømmer rytterens dygtighed indenfor ridning i den praktiske del af eksaminationen.


-Niveau VI (Kleines Reitabzeichen):
Rytteren skal bestå en eksamen i dressur og springning på niveau E. Eksamen er bestået, hvis den vurderes med mindst 5,0 (tilstrækkeligt).


-Niveau III (Bronzenes Reitabzeichen):
Rytteren skal bestå en eksamen i dressur og springning på niveau A. Eksamen er bestået, hvis den vurderes med mindst 5,0 (tilstrækkeligt).